Medicinsk kastration

Hvad er medicinsk kastration?

Medicinsk kastrering kaldes også for kemisk kastration eller kemisk kastrering.

Ved en medicinsk kastrering placerer dyrlægen et lille, fedtholdigt implantat under huden i nakken på din hund.

Implantatet er på størrelse med et riskorn.

Modsat en chip er implantatet fuldt nedbrydelig.

Gør det ondt på min hund at få en medicinsk kastration?

Dyrlægen indsætter implantatet med en kanyle. Indgrebet kan normalt foretages uden bedøvelse, som du måske kender fra en chipmærkning eller vaccination.

Hvordan virker en medicinsk kastration?

Implantatet frigiver en substans, hormonanalog, der blokerer produktionen af kønshormonet testosteron. Kroppen nedbryder selv implantatet.

Når implantatet er nedbrudt, forsvinder effekten igen. Din hund opnår herefter sit normale testosteronniveau.

Du opnår samme effekt ved en medicinsk kastering som en kirurgisk. Forskellen er, at den medicinske kastration er midlertidig. Det gør det derfor muligt for dig at teste, hvordan din hanhund vil respondere på en eventuel kirurgisk kastration.

Hvis du opnår den ønskede effekt, kan du også vælge at gentage den medicinske behandling frem for et kirurgisk indgreb.

Hvor længe virker en medicinsk kastration?

Hormonimplantaterne findes i to varianter:

  • Minimum 6 måneders effekt
  • Minimum 12 måneders effekt

Det anbefales, at du starter med at anvende et implantat med effekt i minimum 6 måneder for at vurdere om den ønskede effekt opnås.

Hvis du ønsker at opretholde effekten af medicinsk kastration, kan du forlænge effekten ved at genbehandle. Her kan et implantat med minimum 12 måneders effekt typisk anvendes.

Hvornår kan jeg se en effekt ved medicinsk kastration?

Hvis din hund får et implantat med effekt i minimum 6 måneder, går der 6 uger, før din hund ikke længere er befrugtningsdygtig.

Derfor er det vigtigt, at du holder din hanhund væk fra tæver i løbetid i de første 6 uger efter, at implantatet er indgivet.

Hvis din hund får indlagt et implantat med effekt i minimum 12 måneder, går der 12 uger, før du ser en effekt.

Ikke alle hunde ændrer adfærd med det samme

Nogle vælger at kastrere deres hanhund fordi, den skal ændre adfærd og for eksempel blive mindre fokuseret på tæver.

Bemærk, din hund kan miste evnen til at formere sig før, den ændrer adfærd. Nogle hunde ændrer adfærd et par uger efter kastration, mens der hos andre godt kan gå 10-12 uger.

Graden af ændret adfærd varierer fra hund til hund

Det er ikke altid, at du vil se den adfærdsændring, du forventer.

En hanhunds adfærd er et produkt af både testosteron, opdragelse og instinkter. Med en medicinsk kastration fjerner du kun testosteron.

Hvis du ikke får den ønskede ændring af adfærd, som du havde håbet på, kan du konkludere, at det ikke er testosteron, der forårsager adfærdsproblemerne. En kirurgisk kastration vil give samme effekt. Mange har glæde af at søge hjælp hos en professionel adfærdsrådgiver.

Hvad gør jeg, hvis jeg er i tvivl om, den medicinske kastration virker?

Det er ikke unormalt at blive i tvivl om, den medicinske kastrering har virket efter hensigten på din hund.

En medicinsk kastrering virker ved at blokere produktionen af kønshormonet testosteron. Når testosteron forsvinder, vil din hund ikke længere være befrugtningsdygtig og ofte miste interessen for tæver. Du kan også opleve at din hunds trang til at urinmarkere bliver mindre og at aggressionsniveauet bliver mindre.

Ingen garanti for adfærdsændring

Nogle hunde ændrer ikke deres hanlige adfærd efter hverken medicinsk eller kirurgisk kastration. Årsagen er, at den hanlige adfærd i disse tilfælde skyldes noget andet end testosteron.

Hos nogle hunde indtræffer effekten på adfærd først 10-12 uger efter kastrationen.

Hvis du er i tvivl, kan din dyrlæge måle niveauet af testosteron i blodet. Testosteronniveauet skal være lavt, når din hund er kastreret.

Mindre testikler er en synlig forandring

En af de første synlige ændringer efter en medicinsk kastrering er, at testiklerne bliver mindre.

Bemærk, det er en midlertidig forandring, der kun fremtræder så længe implantatet virker. Når implantatet stopper med at virke, får testiklerne samme størrelse igen.

Hvornår stopper effekten af medicinsk kastration?

Varigheden af en medicinsk kastrering er individuel og varierer fra hund til hund.

Du kan vælge at kastrere din hund medicinsk i enten 6 eller 12 måneder. Mange hundeejere oplever dog, at implantaterne virker længere. Nogle gange helt op til 2 år.

Normalt bliver testiklerne markant mindre efter en medicinsk kastrering. Så længe testiklerne er små, er det tegn på, at hunden fortsat er kastreret.

Blodprøve kan give præcist svar på effekt

Det kan være både svært og upræcist at vurdere størrelsen på testiklerne. Den mest præcise måde at vurdere, om implantatet stadig virker, er ved at få målt niveauet af testosteron i blodet ved en blodprøve.

Når testosteronniveauet når sit normalniveau, er den medicinske kastration ophørt.

Du kan forlænge effekten ved et nyt implantat

Er du tilfreds med en medicinsk kastrering og ønsker at forlænge effekten? Så kan du vælge at give et nyt implantat efter enten 6 eller 12 måneder, afhængig af hvilket implantat din hund har fået. Hvis du overholder de anbefalede tidspunkter for fortsat medicinsk kastrering, vil din hund forblive kastreret.

Medicinsk kastration på lang sigt

Der er ikke et max for, hvor mange gange du kan medicinsk kastrere din hund. Hvis du har god effekt af en medicinsk kastration, kan du forlænge effekten ved at overholde de anbefalede tidspunkter for genbehandling.

Læs mere: Hvilke problemer kan der være ved kastration af hund?